Người nhà bị hại phản ứng dữ dội với bảo mẫu Mầm Xanh tại toà

Lifestyle Sang Sang 26/07/2018 04:41

Tại phiên toà xét xử 3 bảo mẫu về tội Hành hạ trẻ em, người nhà bị hại đã bức xúc phản ứng dữ dội.