Những kiểu tóc giả đủ màu sắc cho dành người bị hói đầu

Lifestyle Sang Sang 25/10/2018 14:00

Bằng cách loại bỏ phần tóc bị hói và gắn lên tóc giả, các nhà tạo mẫu tóc có thể giúp người bị hói lấy lại sự tự tin.