Những nghề có lương cao bất ngờ ở Mỹ

Lifestyle Sang Sang 10/03/2019 04:20

Bác sĩ gây mê có thể nhận lương lên đến 500.000 USD/năm, trong khi hơn 50% công nhân bốc vác ở bến tàu có thu nhập 100.000 USD/năm.