Những vị trí để điện thoại gây nguy hiểm cho sức khỏe

Lifestyle Sang Sang 04/02/2019 04:00

Đặt điện thoại đang sạc dưới gối là thói quen nhiều người vẫn thường làm. Tuy nhiên, điều này có thể gây rối loạn giấc ngủ và tăng nguy cơ cháy nổ.