Phở Đặc Biệt kiện Ngọc Thảo vì tội bạo hành suốt 4 năm

Lifestyle Sang Sang 03/07/2018 00:12

Bị "ăn" 624 cú tát trong vòng 4 năm, Phở Đặc Biệt kiện Ngọc Thảo vì tội bạo hành, uy hiếp thể xác lẫn tinh thần. Chia sẻ lý do, Ngọc Thảo cho biết, nguyên nhân chỉ vì... "cọc".