Phong cách giao thông đi làm buổi sáng trên khắp thế giới

Lifestyle Sang Sang 04/01/2019 04:00

8h dường như là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày của các nước trên thế giới. Hãy cùng điểm qua tình hình giao thông của 9 quốc gia đặc biệt vào thời điểm này.