Shark Hưng giả thí sinh kêu gọi 1 tỷ USD cho dự án 'khởi nghiệp'

Lifestyle Sang Sang 20/10/2018 12:00

Trong thời gian trước khi ghi hình, Shark Hưng đã đóng giả làm thí sinh để kêu gọi đầu tư cho ý tưởng giúp đỡ các Shark khi phải liên tục ngồi trên trường quay.