Song ca với vợ, Quốc Nghiệp được khen hát hay như ca sĩ

Lifestyle Sang Sang 09/07/2018 22:57

Nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp xúc động chia sẻ: “Xiếc là tình yêu lớn nhất nhưng quan trọng không kém chính là vợ con”.