Tác hại khôn lường của sóng Wi-Fi đối với sức khỏe

Lifestyle Sang Sang 27/11/2018 14:00

Sóng Wi-Fi được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu lạm dụng và dùng không đúng cách, nó có thể gây tác hại lớn tới sức khỏe của con người.