Tại sao học từ tháng 8, khai giảng ngày 5/9?

Lifestyle Sang Sang 04/09/2018 10:00

Theo chương trình của các sở GD&ĐT, hầu hết trường bắt đầu năm học từ tháng 8. Dù vậy, lễ khai giảng vẫn tổ chức vào ngày 5/9 vì một số lý do.