Thu Minh: 'Xin lỗi, không hát và phiêu được với dàn nhạc thì chưa thể gọi là ca sĩ'

Lifestyle Sang Sang 14/07/2018 00:46

"Ca sĩ hát như học thuộc bài, có bao nhiêu nốt hát bấy nhiêu, không chênh không phô thì đó chỉ dừng lại ở kiểu hát học sinh, sinh viên, karaoke thôi", Thu Minh nêu quan điểm.