Trấn Thành - Hương Giang xúc động trước hoàn cảnh của chàng trai giới tính thứ 3

Lifestyle Sang Sang 29/12/2018 20:00

Trước hoàn cảnh bố mất từ năm lớp 6, sau đó mẹ cũng đi lấy chồng của chàng trai giới tính thứ 3, Trấn Thành - Hương Giang không khỏi xúc động.