Tranh luận về nhầm lẫn khái niệm trong đề Ngữ văn THPT quốc gia 2018

Lifestyle Sang Sang 27/06/2018 01:34

Thầy Nguyễn Văn Thuật, giảng viên bộ môn Địa lý, ĐH Đồng Nai, cho rằng người ra đề thi Ngữ văn đã nhầm lẫn giữa yếu tố tự nhiên và thành phần tự nhiên trong câu số 2.