Trường bị phát hiện dùng thịt gà thối, thịt lợn nghi có sán cho trẻ ăn

Lifestyle Sang Sang 06/03/2019 04:00

Khi những ồn ào quanh nghi án trường dùng thịt lợn có sán nấu ăn cho trẻ chưa lắng xuống, Mầm non Thanh Khương lại bị phát hiện sử dụng thịt gà thối.