Va chạm với ô tô giữa ngã 3, người lái xe máy bay lên không trung

Lifestyle Cao Khải 05/04/2021 10:42

Vụ va chạm khiến nhiều người thót tim.