Vạn Lý Trường Thành - di sản tự hào, điểm đến hút khách ở Trung Quốc

Lifestyle Sang Sang 18/03/2019 06:03

Vạn Lý Trường Thành là công trình nổi tiếng mang tính biểu tượng của Trung Quốc, được UNESCO công nhận di sản thế giới. Đây cũng nằm trong số các điểm đến hút khách nhất nước này.