Ý nghĩa biển số chiếc 'Quái thú' của Tổng thống Trump

Lifestyle Sang Sang 25/02/2019 04:00

Những con số được liên hệ với địa chỉ của Nhà Trắng, còn dòng chữ cuối cùng là điều đặc biệt chỉ có trên xe đăng ký tại thủ đô Washington, Mỹ.