9X tự nhận đẹp trai, trao nụ hôn đầu cho bạn gái trên sóng truyền hình

Yêu Sang Sang 04/03/2019 08:00

Tại chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' số 466, cặp Quốc Việt - Quế Anh được đánh giá xứng đôi, đồng ý hẹn hò sau màn trò chuyện hiểu ý. 00:25 / 02:56