Chàng trai hô to khẩu hiệu 'quyết tâm hôn' để chinh phục bạn gái

Yêu Sang Sang 24/12/2018 10:00

Minh Hoàng hô to khẩu hiểu 'Quyết tâm hôn' khiến Quyền Linh - Cát Tường và khán giả truyền hình cười thích thú.