Loạt sao Việt đồng loạt lên tiếng phản đối vụ giết nữ sinh giao gà ngày 30 Tết

Radar Cao Khải 20/02/2019 19:20

Loạt sao Việt đồng loạt lên tiếng phản đối vụ giết nữ sinh giao gà ngày 30 Tết