Cát Phượng bị netizen chỉ trích nặng nề vì thái độ thiếu tôn trọng NS Việt Anh

Showbiz Cao Khải 19/12/2020 07:09

Cát Phượng bị netizen chỉ trích nặng nề vì thái độ thiếu tôn trọng NS Việt Anh