Trấn Thành đại gia thương người nhất Showbiz khi vác cả balo tiền mặt làm từ thiện đi quay gameshow

Showbiz Cao Khải 28/08/2019 11:41

Trấn Thành vốn nổi tiếng là người có tấm lòng rộng lượng hào phóng. Ở rất nhiều gameshow khác nhau, Trấn Thành đều thường xuyên thể hiện sự ủng hộ và động viên của mình bằng tiền mặt chứ không chỉ là những lời an ủi, ngợi khen.