Anh Đức - Trấn Thành thử đá bay nắp chai và cái kết té sấp mặt

Showbiz Cao Khải 09/07/2019 16:19

Thực hiện thử thách đá bay nắp chai, Anh Đức ngã sõng soài ra sàn trong khi Trấn Thành làm văng cả máy quay khiến fans cười bò.