Cuộc sống khó khăn, cô độc nhiều năm của Cố Nghệ Sĩ Chí Tài

Showbiz Cao Khải 13/12/2020 22:32

Ông cảm thấy rất cô đơn trong thời gian vừa qua vì phải xa vợ do đại dịch Covid-19.