Hoài Lâm bất ngờ xin lỗi vợ, tự nhận mình gây ô nhục cho dòng họ

Showbiz Phát Trương 10/09/2019 19:18

Hoài Lâm khiến nhiều người lo lắng khi bất ngờ xin lỗi vợ, tự nhận ham danh tiếng gây ô nhục cho dòng họ.