HOT: Đông Nhi sẽ là khách mời tiếp theo tại "Chạy đi chờ chi"

Showbiz Bánh Bao 09/05/2019 08:46

Khách mời ở tập quay hình ở Nha Trang vẫn chưa được chương trình tiết lộ nhưng thông qua những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ lại, Đông Nhi, Song Luân và một người nữa sẽ xuất hiện trong lần này.