Hương Giang: tự đăng ảnh dìm hàng nhưng dặn mọi người đừng xem kẻo "yêu lại đổ tội"

Showbiz Cao Khải 03/05/2019 11:51

Có hoa hậu nào khi hết nhiệm kỳ lại lầy như Hương Giang không đây?