Jack gây tranh cãi vì đi vào tiền sảnh sự kiện bằng ô tô trong khi nghệ sĩ khác đi bộ

Showbiz Cao Khải 31/12/2020 08:12

Jack gây tranh cãi vì đi vào tiền sảnh sự kiện bằng ô tô trong khi nghệ sĩ khác đi bộ