Jack trợn mắt với nhân viên an ninh vì hành động hất tay fan phũ phàng

Showbiz Cao Khải 19/01/2021 10:15

Jack trợn mắt với nhân viên an ninh vì hành động hất tay fan phũ phàng