Không cười khi Sơn Tùng nhận giải, Chi Pu nhận về rổ 'gạch đá'

Showbiz Cao Khải 20/12/2020 21:07

Không cười khi Sơn Tùng nhận giải, Chi Pu nhận về rổ 'gạch đá'