Mũi trưởng Long chỉ huy được nhiều khán giả yêu thích nhất tại Sao nhập ngũ

Showbiz Cao Khải 22/12/2020 06:59

Có thể nói, lần đầu tiên tại Sao Nhập Ngũ xuất hiện một chỉ huy được nhiều khán giả yêu thích đến thế! Hiện tại, facebook của chàng Thượng uý 26 tuổi đã có hơn 53.000 người theo dõi.