Nam Thư nói gì về xích mích của Khánh Vân trong 'Sao nhập ngũ'?

Showbiz Cao Khải 30/12/2020 07:35

Nam Thư nói gì về xích mích của Khánh Vân trong 'Sao nhập ngũ'?