Nhật Kim Anh: tôi từng nghèo khổ nên dễ đóng vai bần hàn

Showbiz Cao Khải 02/01/2020 13:00

Diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ cảm nhận về năm 2019 với nhiều thăng trầm và những vui buồn, sự cố trên phim trường.