Những hình ảnh rước dâu đầu tiên trong đám cưới 'thế kỉ' Đông Nhi, Ông Cao Thắng

Showbiz Phát Trương 08/11/2019 01:04

Đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng: Những hình ảnh rước dâu đầu tiên trong đám cưới 'thế kỉ' Đông Nhi, Ông Cao Thắng nhanh chóng được ghi lại.