Việt Hương lại tiếp tục chửi xối xả tại nhà hàng của em gái Trấn Thành cùng Đại Nghĩa

Showbiz Cao Khải 21/03/2019 18:00

Thật sự cười ra nước mắt !!!