Xôn xao hình ảnh Đen Vâu lủi thủi ra về khi bị bảo vệ chặn cửa, không cho vào tại một sự kiện?

Showbiz Cao Khải 23/01/2021 15:10

Dù đứng xếp hàng chờ đến lượt vào khu vực diễn ra sự kiện bên trong nhưng sau đó Đen Vâu ra về khi bị bảo vệ chặn cửa.