Xuất hiện 'thánh chửi' mới khiến Trấn Thành phải muối mặt trên sóng truyền hình

Showbiz Phát Trương 18/08/2019 16:51

Thương thay cho "đuông dừa" Trấn Thành, đang yên đang lành bị đem ra “chửi” chỉ vì thân hình mỡ ngập tràn.