5000 người xếp hàng dài dưới mưa chờ được hiến tặng cho cậu bé mắc bệnh sắp chết

Sống+ Cao Khải 07/03/2019 13:38

Mặc dù thời tiết bất lợi nhưng ai cũng vui vẻ xếp hàng trật tự, chỉ mong rằng mình phù hợp để có thế hiến tặng tế bào gốc cứu sống cậu bé.