Bán xe để ôm hàng, dân buôn khẩu trang giờ đi thanh lý giá như cho

Sống+ Cao Khải 30/09/2020 14:24

Từng có giá hàng trăm ngàn một hộp khẩu trang, giờ đây dân buôn chỉ còn biết ngậm ngùi thanh lý, xả hàng với giá rẻ đến bất ngờ.