Báo châu Âu ngạc nhiên về hiệu quả chống dịch của Việt Nam

Sống+ Phát Trương 07/04/2020 18:39

Báo chí châu Âu ngạc nhiên vì hệ thống y tế của Việt Nam không được hiện đại như ở châu Âu, ngân sách y tế eo hẹp hơn, vậy mà lại đang chống dịch hiệu quả hơn. Phóng viên thường trú Đài VOV sẽ thông tin chi tiết hơn về việc này.