Bị bạn thân lấy thông tin thanh toán trả góp, dở khóc dở cười khi thành con nợ

Sống+ Phạm Văn Phi 01/12/2022 15:22

Bị bạn thân lấy thông tin thanh toán trả góp, dở khóc dở cười khi thành con nợ