Phi Thanh Vân tham gia Shark Tank gọi vốn, bị từ chối hết vì ăn nói lòng vòng

Sống+ Phát Trương 03/10/2019 11:01

Bên cạnh đó, bộ 5 thành viên hội đồng cũng cho rằng công ty của nữ diễn viên Cô gái xấu xí có tiềm năng nhưng chưa có kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, định giá doanh nghiệp lại quá cao nên tất cả các Shark đã từ chối đầu tư cho dự án này.