Bức xúc clip thanh niên chạy xe máy xịn ăn cắp xe đẩy trẻ em

Sống+ Cao Khải 13/01/2021 07:48

Lợi dụng lúc xung quanh không có ai, một thanh niên đã ăn cắp chiếc xe đẩy trẻ em và bị camera an ninh gần đó quay lại.