Các chiến sĩ dùng tay đào bới đất đá để tìm kiếm thi thể của 13 chiến sĩ bị nạn

Sống+ Cao Khải 17/10/2020 17:32

Chúng tôi không dám dùng xẻng để bới đất đá vì sợ làm đau đồng đội.