Cảnh báo phần mềm học, họp trực tuyến Zoom bảo mật kém, nửa triệu tài khoản lộ thông tin

Sống+ Phát Trương 15/04/2020 19:11

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERTCC) - Cục An toàn thông tin – đã đưa ra cảnh báo về phần mềm học trực tuyến Zoom có nguy cơ bị lộ thông tin của người dùng.