Cảnh báo: Vạch trần chiêu trò gian lận của nhân viên cây xăng

Sống+ Bánh Bao 11/04/2019 10:06

1m - Khoảng cách có thể nhiều người ít để ý. Nhưng đó lại là khoảng cách "vàng" để những nhân viên cây xăng này dở chiêu trò gian lận móc túi khách hàng.