Phẫn nộ: Chấm bài xong, cô giáo quăng vở xuống nền gạch bắt học sinh lên nhặt

Sống+ Cao Khải 17/10/2019 15:07

Theo bảng tường trình của cô T., tháng 9/2019 (không nhớ ngày) có chấm bài của học sinh, bỏ xuống bục giảng, học sinh lên lấy về nhưng không cố tình làm như vậy.