Chê người khác mập xấu: bồi thường ít nhất 15 triệu và ngồi tù 5 năm

Sống+ Phát Trương 30/08/2019 02:23

Không phải chỉ với những người mập, béo, ngay cả với những người gầy gò, ốm yếu cũng có thể là đối tượng bị chê cười bởi dáng vóc của họ không được xem là chuẩn trong mắt nhiều người. Theo Điều 20 của Hiến pháp năm 2013 là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất thì mọi người đều có quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.