Chị "NINJA LEAD" vừa phóng nhanh vừa đánh võng:" Vợ ai ra đón về đi nào"

Sống+ Cao Khải 22/04/2019 11:09

Không chỉ lạng lách để vượt các xe bên cạnh, kể cả khi đường thoáng chị ninja này vẫn thể hiện trình độ lái xe của mình, đánh võng nghiêng xe, đến khúc cua cũng không hề giảm tốc mà vẫn nhiệt tình bẻ lái.