Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Hà Nội đã chi 400 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Sống+ Phát Trương 09/03/2020 18:32

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố chi đã gần 400 tỷ đồng cho các hoạt động cơ sở vật chất, trang thiết bị... phòng chống dịch Covid-19.

Trong cuộc họp ngày 7/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đã chi 400 tỷ đồng cho việc chống dịch Covid-19, cụ thể phục vụ cho chuẩn bị cơ sở, phương tiện, trang thiết bị vật chất có thể đảm bảo cung ứng cho trường hợp xấu nhất.